Noziegumu mistērijas spēles

Noziegumu mistērijas spēles ir tematiskas viesību spēles, kurās tiek inscenēts noziegums, visbiežāk tā ir slepkavība, taču tas var būt arī cits noziegums. Kādam no spēlētājiem tiek piešķirta vainīgā loma, bet pārējie cenšas atrisināt noziegumu: uzminēt, kurš no viesiem to pastrādājis. Vainīgais tikmēr cenšas palikt neatmaskots. Paralēli nozieguma izmeklēšanai spēlēs ietverti arī citi sižeti, līdz ar to sazvērestības, intrigu vērpšana un šantāža spēles gaitā sit augstu vilni!

Spēles materiāli

Katram dalībniekam spēles sākumā tiek piešķirta noteikta loma. Dalībnieks saņem lomas aprakstu ar konkrētā varoņa raksturojumu, informāciju par viņa pagātni un noslēpumiem, aprakstu par attiecībām ar citiem spēlētājiem un sarakstu ar spēles mērķiem un uzdevumiem. Spēles materiālos sniegtā informācija dod pavedienus par iespējamajiem slepkavības motīviem. Daļa no viesiem kļūst par aizdomās turamajiem. Spēlētāji cenšas atrisināt noziegumu, mēģinot cits no cita izvilināt informāciju un iepazīstoties ar nozieguma pierādījumiem. Visiem dalībniekiem tiek piešķirta spēles nauda, lai varētu nodarboties ar šantāžu, izspiešanu un uzpirkšanu, ja tas viņiem palīdz sasniegt spēles mērķus.

Spēles dalībniekiem ir pašiem savi noslēpumi, savi mērķi un problēmas, ar ko jātiek galā, piemēram, netikt apcietinātam par slepkavību, ko neesi pastrādājis, nomaksāt parādus vai tikt galā ar situāciju, kad aci pret aci satiekas abas sievietes, ar kurām tavam varonim ir slepens romāns! Rodas arvien vairāk iemeslu sadarboties ar pārējiem viesiem (vai arī atbrīvoties no viņiem). Šajās spēlēs bieži vien spēlētāji tik ļoti sapinas savos netīrajos darījumos, ka pavisam aizmirst par nozieguma atrisināšanu. Spēlētāji vakara gaitā sacenšas par labākā detektīva, bagātākā spēlētāja, labākā aktiera, kā arī citiem tituliem.

Zināšanas un improvizācija

Spēlētājiem tiek dots pietiekami daudz zināšanu, lai iejustos savās lomās, kā arī pietiekami daudz zināšanu par citiem viesiem, lai mēģinātu no tām gūt kādu labumu. Spēlē ir arī pietiekami daudz vietas iztēlei, improvizācijai un radošai pieejai, lai katrs spēlētājs spētu ietekmēt vakara gaitu. Spēlētājiem netiek piedāvāts gatavs scenārijs, tāpēc katrs spēlētājs pats izvēlas, cik daudz iesaistīties spēlē, kā attīstīt sava varoņa personību un attiecības ar citiem varoņiem. Katrs spēlētājs izlemj, kā rīkoties ar informāciju, kas ir viņa rīcībā, un kā atrisināt noziegumu.

Iztēlojies: kāds spēlētājs zina noslēpumu par tavu varoni  un, to izmantojot, sāk tevi šantažēt. Kā tu rīkosies šajā situācijā? Vai tu samaksāsi, lai viņš neizpauž tavu noslēpumu citiem? Vai tu uzraksi netīro informāciju par šo spēlētāju, lai panāktu, ka viņš apklust? Vai tu viņam piedraudēsi? Vai tu izlemsi atbrīvoties no šī spēlētāja pavisam? Vai tu nolīgsi kādu citu spēlētāju, kas paveiks netīro darbiņu tavā vietā?

Katrs spēlētājs pats pieņem šos lēmumus, un neviens nezina, pie kā katrs pieņemtais lēmums novedīs, kādus jaunus konfliktus un jaunas intrigas tas izraisīs. Pieņemot lēmumus, katrs spēlētājs ietekmē spēles gaitu, tāpēc nav iespējamas divas vienādas noziegumu mistērijas ballītes!

Kas, kur, kad?

Noziegumu mistērijas spēles iespējams pielāgot dažādam spēlētāju skaitam. Tā kā katram noziegumu mistērijas spēles dalībniekam tiek piešķirta noteikta loma, ir jāpievērš uzmanība spēles lomu sadalījumam pēc dzimuma.

Parasti noziegumu mistērijas spēles ilgst aptuveni 3-4 stundas. Ir grūti noteikt precīzu spēles laiku, jo spēles norisi ietekmē spēles dalībnieki! Spēles ilgums atkarīgs arī no tā, vai spēles laikā ir paredzēta ēdienreize vai kādas izklaides.

Noziegumu mistērijas spēlēm parasti ir noteikta tematika. Tās notiek konkrētā laikā un vidē, un tiek izspēlēts kāds īpašs notikums. Piemēram, spēlesDaudz laimes, Antonio! darbība norisinās 1920.gadā Čikāgas gangsteru sabiedrībā, un visi spēles dalībnieki ir ieradušies kāda ietekmīga gangstera jubilejas svinībās. Spēlējot šīs spēles, rodas iespēja iejusties neikdienišķā atmosfērā, ko rada atbilstoši tērpi, mūzika, dekorācijas, ēdiens un viss pārējais, par ko parūpējušies spēles organizatori un dalībnieki.

Gribat sarīkot noziegumu mistērijas spēli saviem draugiem, ģimenei vai kolēģiem, un pats netraucēti baudīt noziegumu un mistēriju? Mēs parūpēsimies par jūsu noziegumu mistērijas pasākumu!

Noziegumu mistērijas spēle būs lieliski pavadīts laiks! Spēlētāji ilgi atcerēsies un apspriedīs šīs spēles. „Kā mēs toreiz…” Turklāt parasti kāds no viesiem jau pirms spēles beigām pajautā: „Kad mēs varam spēlēt nākamreiz?